Наголос

Увага Конкурс!

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Львівської обласної військовоїадміністрації 

________________№______

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс журналістських робіт 

імені Героя України Тараса Матвіїва

І. Загальні положення

1. Обласний конкурс журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвіїва (далі – Конкурс) проводиться в межах реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 23 лютого 2021 року № 67, з метою відзначення та підтримки авторів журналістських матеріалів на військову тематику, а також тих, які висвітлюють мужність, відвагу, жертовність і героїзм українського війська і військовослужбовців під час війни з російським загарбником.

Оголошення про Конкурс і умови його проведення оприлюднюються на офіційному сайтіЛьвівської обласної державної адміністрації, а також через інші засоби масової інформації (далі – ЗМІ). 

Організатором Конкурсу є департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації (далі – департамент). 

2. Метою Конкурсу є вшанування пам’яті ГерояУкраїни Тараса Матвіїва – тележурналіста, громадського діяча, учасника Революції гідності та офіцера Збройних Сил України, а також створення більшої кількості високоякісних матеріалів на військову тематику, що стають зброєю в інформаційній війні; розвиток жанру військової журналістики у всіх видах ЗМІ; правдивеінформування суспільства про воєнні події; підтримка бойового духу та вшанування подвигів різних військових підрозділів та військ, які дислокуються на Львівщині, увіковічення пам’яті українських героїв з Львівщини, моральна і духовнапідтримка родин Героїв України, а також патріотичневиховання майбутніх поколінь на прикладі подвигів українських захисників.

3. Основні завдання Конкурсу: 

створення змагальності та конкурентних умов для поліпшення якісного контенту місцевих засобів масової інформації;

збільшення кількості та підвищення якості матеріалів на тематику бойових дій, армійського життя Збройних Сил України загалом, розкриття характерів українських героїв-військовослужбовців зЛьвівщини, які боронять нашу землю;

виховання у молоді таких чеснот, як честь, гордість, сила духу, патріотизм, непохитність, бойоваготовність захищати Батьківщину;

відзначення кращих журналістів, які підготували якісні тематичні матеріали.

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. На Конкурс приймаються роботи на військову тематику, які висвітлюють дії військовослужбовців зЛьвівщини в умовах війни, армійське життя, підтримку бойового духу та вшанування подвигів героїв-військовослужбовців, які від 2014-го року захищають Україну від російського загарбника.

2. Учасники Конкурсу. 

Учасниками Конкурсу є автори медіаматеріалів, розміщених вперше у визначений в оголошенні про Конкурс період у загальнодержавних, регіональних та місцевих ЗМІ усіх типів (теле- та радіокомпанії, друковані та онлайнмедіа) та форм власності (державної, приватної, комунальної), які отримали підтвердження щодо реєстрації своїх конкурсних заявок. 

Учасник конкурсу гарантує власне авторство та дотримання авторських прав на медіаматеріали, що надіслані до конкурсної комісії. 

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов Конкурсу, та/або питань, неврегульованих цими умовами, остаточне рішення приймає конкурсна комісія відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Організатори Конкурсу не відповідають за помилки й похибки, що містяться у поданих на Конкурс заявці або матеріалах, перевірку належності авторських прав на матеріали осіб, які подали їх на Конкурс. За подання будь-якої недостовірної інформації на Конкурс відповідає особа, яка надала цю інформацію. 

3. Терміни проведення Конкурсу. 

Конкурс розпочинається з моменту оприлюднення оголошення разом з умовами Конкурсу на офіційному вебсайті Львівської обласної державноїадміністрації.

Учасники Конкурсу подають матеріали впродовж 30 календарних днів від дати оголошення Конкурсу. Матеріали, подані пізніше від установлених термінів, до розгляду не приймаються.

Конкурсним роком, в який повинні бути створені та опубліковані матеріали, вважається рік, що передує Конкурсу.

Переможець Конкурсу визначається впродовж 30 днів після завершення прийому документів. Рішення про визначення переможця Конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації та в інших ЗМІ.

4. Вимоги до конкурсних медіаматеріалів. 

Подані на Конкурс медіаматеріали повинні відповідати таким основним вимогам та критеріям: 

медіаматеріали мають бути оприлюднені у ЗМІ вперше у поточному конкурсному році; 

медіаматеріали мають відповідати тематичнимпріоритетам Конкурсу; 

медіаматеріали мають фахово висвітлювати тематику, коректно застосовуючи необхідну термінологію відповідно до чинного законодавстваУкраїни; 

медіаматеріали мають містити актуальну інформацію, яка сприятиме підтримці бойового духу українського війська, вшануванню подвигів героїв України та обізнаності населення про дії української армії; 

автори конкурсних медіаматеріалів мають дотримуватись етичних норм та стандартів журналістики (баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (покликання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота подання фактів та інформації з проблеми тощо);

інформація у конкурсних медіаматеріалах має бути викладена оригінально, креативно, з авторським підходом. 

5. Загальні умови участі у Конкурсі. 

Для участі в Конкурсі необхідно заповнити конкурсну заявку відповідно до Додатку 1 цього Положення та додати до неї один медіаматеріал(публікацію, або аудіо- чи відеозапис) у вигляді посилання (link) на цю роботу, яка попередньо опублікована в інтернет-ЗМІ, або скан-копію сторінки газети, в якій вийшов конкурсний медіаматеріал. Якщо додати посилання на постійно розміщений в інтернет-мережі неможливо, учасник Конкурсу/автор має завантажити свій медіаматеріална файлообмінні «хмарні» сервіси та надати вільний доступ до нього до моменту оголошення переможця Конкурсу. 

Форма конкурсної заявки, типові технічні характеристики документів, які учасники Конкурсу подають разом із конкурсною заявкою, містяться, відповідно, у додатках 1 і 2 до цього Положення. 

Кожен учасник може подати не більше трьох медіа матеріалів, оформивши їх окремими конкурсними заявками відповідно до встановленої форми та вимог до медіаматеріалів. 

6. Процедура оцінювання та визначення переможця Конкурсу.

Оцінювання поданих на Конкурс медіаматеріалівта визначення переможця проводить конкурснакомісія, склад якої затверджується наказом директора департаменту. Кількість членів конкурсної комісії повинна бути непарною, не може бути менш як 7 і більш як 11 осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники Львівської обласної державноїадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України, журналісти, які мають військовий досвід і є учасниками війни з Російською Федерацією, представники профільних вищих навчальних закладів та громадськості.

Очолює конкурсну комісію голова – директор департаменту.

Обов’язки секретаря конкурсної комісії виконує працівник департаменту. Виконання таких обов’язків покладається наказом директора департаменту.

Процедура Конкурсу передбачає попередній відбір, який здійснюється під час реєстрації конкурсної заявки учасника Конкурсу, та безпосередньо процедуру оцінювання змісту медіаматеріалу. 

Матеріали для участі у Конкурсі подаються до департаменту відповідно до пункту 5 цього Положення.

Кожний конкретний медіаматеріал, що міститься в конкурсній заявці, попередньо перевіряється на відповідність вимогам цього Положення. Автор заявки отримує лист про зарахування (реєстрацію) або відмову в прийнятті медіаматеріалу на Конкурс. 

В обговоренні поданих на Конкурс публікацій чи медіаматеріалів беруть участь лише члени конкурсної комісії. 

Члени конкурсної комісії мають дотримуватися принципів справедливості, неупередженості, незалежності та професіоналізму. 

Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, третіх сторін, а також учасників Конкурсу. 

Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як 2/3 її складу. 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка є близькою особою (в розумінні Закону України «Про запобігання корупції») або членом сім’ї учасника Конкурсу. Якщо у члена конкурсної комісії виникає конфлікт інтересів, він має заявити про це на засіданні конкурсної комісії, про що зазначається у протоколі засідання. 

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або невчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них. 

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії чи відповідної його усної заяви про це, така особа не бере участі в оцінюванні та голосуванні конкурсної комісії. 

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможця, таке рішення підлягає перегляду. 

Процедура оцінювання передбачає оцінку кожного поданого на конкурс медіаматеріалувідповідно до таких критеріїв: 

актуальність – відповідність тематики конкурсного медіаматеріалу на тему війни з Російською Федерацією, а також тих, які висвітлюють мужність, відвагу, жертовність і героїзмукраїнського війська і військовослужбовців під час боротьби з російським загарбником;

фаховість/знання тематики – коректність застосування термінології відповідно до чинного законодавства України та професійність викладення медіаматеріалу за тематикою Конкурсу;

креативність – оригінальність викладення медіаматеріалу, авторський новаторський підхід; 

дотримання етичних норм та журналістських стандартів – баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (покликання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота подання інформації з проблеми тощо. 

Кожна конкурсна робота оцінюється у балах – від 1 до 5, де «5» – найвищий бал, «1» – найнижчий бал.

Визначення переможця Конкурсу відбувається відповідно до отриманої загальної кількості балів. Переможцем стає учасник, конкурсна робота якого набрала найбільшу середню кількість балів. 

У разі однакової кількості балів результати Конкурсу визначаються більшістю голосів від присутніх членів конкурсної комісії. За однаковоїкількості голосів голос голови засідання є вирішальним. 

Рішення конкурсної комісії про визначення і нагородження переможця Конкурсу оформляється протоколом. 

Переможці Конкурсу нагороджуються грошовими преміями. 

Конкурсна комісія також може своїм рішенням визначати низку робіт, автори яких отримують заохочувальні відзнаки, шляхом голосування більшості від присутніх членів конкурсної комісії. Заохочувальні відзнаки та супутні заходи Конкурсуможуть також фінансуватися з інших джерелвідповідно чинного законодавства України. 

Відповідальним за реалізацію Конкурсу є департамент.

ІІІ. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Кошти для відзначення переможців Конкурсу передбачаються в обласному бюджеті в межах виконання заходів Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору  та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 23 лютого 2021 року № 67.

2. Конкурс може фінансуватися також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

3. Серед поданих на Конкурс робіт визначаються переможці у двох номінаціях:

матеріал розміщений в електронному або друкованому ЗМІ;

матеріал розміщений у теле-, радіоефірі.

Переможці Конкурсу нагороджуються грошовою премією у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

4. Сплата податків здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства. 

5. Організатори Конкурсу можуть додатково залучати партнерів – освітні установи, органи місцевого самоврядування, професійні журналістські об’єднання, громадські та ветеранські організації. Окремі ЗМІ не можуть бути партнерами Конкурсу, аби не створювати ризику виникнення конфлікту інтересів.

6. Партнери Конкурсу можуть заснувати спеціальні власні призи.

7 Конкурсна комісія може своїм рішенням визначати один чи декілька медіаматеріалів, автори яких отримують заохочувальні відзнаки.

Т.в.о. директора департаменту

комунікацій та внутрішньої 

політики Львівської обласної державної 

адміністрації ​​​           ​​​​Юрій ГОРУН