Вступ до НСЖУ

Відповідно до статуту Львівської обласної організації національної спілки журналістів України членами НСЖУ можуть бути громадяни України, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній чи позаштатній посадах у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, Інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та прес-службах (у тому числі фотокореспонденти і художники засобів масової інформації) або є вільними журналістами (фрілансерами), студенти та викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу.

При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, створені ним та оприлюднені  матеріали різних жанрів та рекомендації двох членів Спілки журналістів, а також інші документи, перелік яких визначає секретаріат ЛОО НСЖУ.

Прийом у члени НСЖУ здійснює секретаріат ЛОО НСЖУ на своєму засіданні за поданням первинної журналістської організації. Прийнятими у члени НСЖУ вважаються ті, за яких проголосувала більшість членів секретаріату.

Члени НСЖУ сплачують вступні і щорічні членські внески у розмірах, що визначає секретаріат ЛОО НСЖУ.

Для членів НСЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких затверджує секретаріат НСЖУ.

З А Я В А

до Львівської обласної організації

Національної спілки журналістів України

Прошу прийняти мене до Національної спілки журналістів України,

1. Прізвище_______________ім’я___________по батькові_________________

2. Літературний псевдонім___________________________________________

3. Журналістська діяльність розпочата в _______________________________

4. Останнє місце роботи та посада_____________________________________

__________________________________________________________________

5. Домашня адреса та телефони _______________________________________

___________________________________________________________________

Додатки:

а) автобіографія;

б) витяг із протоколу зборів первинної журналістської організації (якщо є п/о);

в) рекомендація двох членів НСЖУ,

що перебувають у спілці не менше трьох років;

г) довідка про основні опубліковані матеріали за останні 3-5 років;

д) чотири  кольорові фотографії 3х4;

е) папка на зав’язку;

є) дві заповнені облікові картки.

«_____» ________________ 2023 р.                    ____________________      Підпис