Наголос

ЖИВОТВОРНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО ЖУРНАЛІСТА

Студенти ІІІ курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка опановують дисципліну «Інтелектуально-психологічні засади функціонування засобів масової комунікації». Під час лекційних і практичних занять вони з’ясовують як виникає та розвивається індивідуальна і громадська думка. Спираючись на працю англійського політичного діяча та історика Джемса Брайса (1838-1922) ‘‘The American Commonwealth’’ («Американська республіка») і дослідження українського вченого Степана Сірополка, студенти готують власні журналістські матеріали, у яких розкривають чотири етапи морально-психологічного процесу формування своєї думки про той чи той факт, подію, явище, особистість (політика, громадського діяча, письменника, вченого тощо). Такий методологічний підхід дає можливість студентам усвідомити, що компетентне відображення і формування індивідуальної і громадської думки – це двобічний психолого-педагогічний процес, у якому центральною, організуючою особою є журналіст. Тому оцінювати журналіста повинні не лише як фахівця, який натренувався збирати факти, описувати і поширювати їх, але як такого, що своїм словом, яке іде не лише із знання, а з душі, переконання, усвідомлення своєї української національної гідності та ідентичності. Адже журналіст перестає бути справжнім журналістом, якщо втрачає духовні, національно-моральні орієнтири. Журналістська інформація – товар, але він не повинен бути лише жовтим. Орієнтири на скандали, сенсації, страх, смерть, секс, сміх і гроші – це хибні орієнтири, бо спрямовані на деградацію людини, громади, суспільства. Кожний засіб масової інформації обирає свою концепцію функціонування, але всі газетні, теле- і радіоматеріали, повідомлення у соціальних мережах (інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні) мають сприяти інтелектуальному, національному, духовному, моральному, естетичному вихованню читачів, глядачів, слухачів. Створюючи свої матеріали, студенти поглиблюють теоретичні знання, що громадська думка є багатосуб’єктним складним утворенням реальної свідомості, це – емоційно-вольовий, морально-психологічний стан плюралістичного суспільства. Запрошую ознайомитися з роздумами студентки Анастасії Диняк про самоусвідомлення української національної ідентичності.

Василь Лизанчук Доктор філологічних наук, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, лавреат премії імені В’ячеслава Чорновола у галузі журналістики і публіцистики