Наголос

«Україна – у серці моєму»

«Україна – у серці моєму» – так називається ювілейний збірник на пошану заслуженого діяча мистецтв України, поета-пісняра Йосипа Фиштика, який вийшов у популярному дрогобицькому видавництві «Посвіт». Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, народний артист України Михайло Ткач свого часу  у передмові до одного з видань автора зауважив: «У жорстких умовах силового тиску чужої для нас масової культури на вікові духовні реалії, що з прароду нашого закорінення в український етнос дивують світ, вражаючи неповторністю і чаром почуттів, треба мати неабиякий талант, щоб залишитися собою у творчому самовиявленні. Дрогобицький пісняр Й. Фиштик зумів зберегти в собі природний імунітет до модерних спокус, не розриваючи традиційної основи українського мелосу і гармонійної відповідності музики і слова».
​Йосип Фиштик знаний і як багатолітній головний редактор Дрогобицького регіонального радіо «Франкова земля», віддавши улюбленій журналістській праці понад 45 років. Його такі одвічні теми, як уславлення образу України, батьківської землі, синівської любові до рідних оберегів, до своєї мови розкриваються притаманними тільки йому художніми засобами, а не відпрацьованими уже кимось метафоричними стандартами.  
​Видання презентує міський голова Дрогобича Тарас Кучма статтею «Війна і хліб». А теми «Шевченко іде на фронт», «Перервана пісня», «Між війною і епохою українського Майдану», «На Україну повернусь», «Істина видима лише в дорозі», «На верховинах зеленої землі», «Вода під опікою Ангелів» та інші цікаві публікації обрамлені поезіями Й. Фиштика.
​На сторінках нового збірника вміщено низку текстів авторів, пройнятих патріотичним духом національної культури, зокрема, української пісенності. Читач ознайомиться з провідними виконавцями України, у репертуарі яких звучать твори Йосипа Фиштика.