Наголос

Конкурс НСЖУ до дня журналіста.

УМОВИ КОНКУРСІВ НСЖУ

На конкурс подаються матеріали в різних жанрах журналістики, що
вийшли у друкованих, інтернет-виданнях, на телебаченні або радіо. Також
проводяться конкурси журналістських акцій, проектів, засобів масової
інформації, первинних і обласних організацій НСЖУ.
Висувають учасників (журналістів, ЗМІ та організації НСЖУ) на
конкурси Національної спілки журналістів України редакції газет і
журналів, інтернет-видань, телебачення і радіомовлення, первинні (обласні)
організації НСЖУ, а також окремі групи громадян та персонально –
журналісти, які роблять відповідні подання й конкурсні матеріали до
центрального офісу НСЖУ в м. Києві. При цьому можуть додаватися
рекомендації обласних організацій НСЖУ.
До конкурсних матеріалів додаються також реквізити конкурсантів:
вказуються прізвища, імена та по батькові журналістів, домашні адреси й
адреси електронної пошти, номери телефонів.
Участь у конкурсах НСЖУ не передбачає попередньої реєстрації та
реєстраційних внесків.
Конкурсні матеріали подаються поштою (кур’єрською поштою) або
доставляються особисто в офіс НСЖУ з поміткою на конверті «На конкурс
НСЖУ». Друковані твори – в тих виданнях, де вони були надруковані. Для
інтернет-матеріалів – роздруковані версії із зазначенням адреси сайту.
Теле- і радіоматеріали – на цифровому носії, додається також довідка про
виконавців, затверджена керівництвом каналу.
Рекомендації, довідки юридичних осіб – на фірмових бланках, завірені
підписами керівників і печатками.
Визначає переможців конкурсів журі, персональний склад якого
затверджує секретаріат НСЖУ.
Журі, залежно від якості надісланих творчих доробків, має право не
визначати переможців в окремих номінаціях, а в межах затвердженого
кошторису на проведення конкурсів вводити заохочувальні відзнаки.
Заохочення може передбачати також участь переможців коштом
НСЖУ в одному з виїзних заходів Спілки, серед яких – журналістські
фестивалі.
На подання журі секретаріат НСЖУ розглядає питання про визначення
переможців і ухвалює відповідне рішення.
НОМІНАЦІЇ
«Журналіст року»
Учасники конкурсу
У конкурсі можуть брати участь працівники преси, телебачення і радіо,
інтернет-видань, інформаційних агентств, а також позаштатні автори

(фрілансери) зі своїм творчим доробком з 1 травня попереднього року по 1
травня поточного.
На конкурс подаються журналістські матеріали (не менш як п’ять),
довідки про проведені конкурсантом акції, розслідування, інші заходи,
документи, що свідчать про дієвість і широкий резонанс його роботи.
Матеріали можуть подавати персонально журналісти (без обмежень за
місцем проживання, віком, статтю, типом ЗМІ, жанрами творів), редакції
ЗМІ, громадські організації, осередки НСЖУ.
Подання складається у довільній формі й містить дані про учасника,
необхідні пояснення та аргументацію.
Критерії визначення переможців
Кращий журналіст року це:

 • визнаний і авторитетний працівник мас-медіа, матеріали якого
  відрізняються оригінальністю та нестандартністю мислення, об’єктивністю
  та неупередженістю, спрямовані на відстоювання справедливості та правди;
 • автор вагомого творчого доробку (серії публікацій) високої якості в
  пресі, інтернеті, або переданих по телебаченню чи радіомовленню матеріалів,
  виданих книжок публіцистики, що мають широкий резонанс у суспільстві,
  чиї матеріали є дієвими і впливовими;
 • людина принципова, яка має чітку позицію, активно бере участь у
  суспільному житті, але є незалежною від політичних сил, угруповань,
  окремих структур;
  Конкурс передбачає посилення уваги журналістів до глибокого і
  об’єктивного висвітлення актуальних проблем, проведення журналістських
  розслідувань, ділове, фахове осмислення життєвих ситуацій, фактів
  сьогодення й минувшини, сприяння утвердженню української демократичної
  державності, високих культурних цінностей, відродженню національної
  культури.
  «Журналіст року» визначається в двох номінаціях:
 • національні ЗМІ;
 • регіональні (місцеві) ЗМІ.
  Відзнаки й нагороди
  Журналіст року нагороджується Дипломом НСЖУ.
  «Журналістська акція»
  Мета конкурсу
  Ініціювати громадянську активність журналістів і журналістських
  колективів, спрямовану на підтримку воїнів ООС, жителів Донбасу й Криму,
  волонтерського руху, а також важливих суспільних реформ у державі,
  демократичних, соціальних перетворень, сприяти підвищенню дієвості
  засобів масової інформації, розвитку креативних організаційних форм ЗМІ,
  співробітництва й консолідації творчих зусиль.

Учасники конкурсу
Учасниками конкурсу можуть бути окремі редакції ЗМІ, групи редакцій
чи творчі групи журналістів (кількість членів групи не обмежується), окремі
журналісти.
Для участі в конкурсі подається заявка, в якій викладається зміст акції, її
дієвість, додаються необхідні матеріали: газети, журнали, цифрові носії,
роздруківки з інтернет-сайтів. Надається інформація про кожного з
учасників.
Відзнаки конкурсу
Перше місце – Диплом НСЖУ.
«Кращий журналістський матеріал (фоторепортаж, серія) про події
на сході України (в зоні ООС)»
Мета конкурсу
Номінація – для підтримки тих журналістів, які мужньо й відповідально
виконують свої обов’язки, доносять правду про події в зоні бойових дій, на
тимчасово окупованих територіях, розповідають про героїчних захисників
Вітчизни й волонтерів, тих, хто допомагає людям у тяжкі часи.
Учасники конкурсу
Журналісти (знімальні групи), які підготували й видали друком чи в
ефір відповідні матеріали, фоторепортажі.
Матеріали можуть подавати персонально журналісти, редакції ЗМІ,
громадські організації, організації НСЖУ. Подання складається в довільній
формі й містить дані про учасника, необхідні пояснення та аргументацію.
Подається один матеріал (або кілька матеріалів), що вийшли з 1 травня
минулого року по 1 травня поточного:
у друкованих ЗМІ;
на телебаченні й радіо: на цифровому носії;
в інтернет-виданнях: принт-скрін інтернет-сторінки.
Відзнаки конкурсу
Перше місце – Диплом НСЖУ.
«Краща регіональна, обласна газета»
«Краща районна (міська, міськрайонна) газета»
«Краще регіональне інтернет-медіа»
«Краще регіональне радіо»
«Кращий регіональний телеканал»
Мета конкурсу
Сприяти розвитку місцевих і регіональних медіа, впровадженню нових
медіа-технологій, підвищенню рівня місцевої журналістики, покращенню
інформаційного обслуговування населення, зростанню авторитету ЗМІ.
Учасники конкурсу
У конкурсі можуть брати участь засоби масової інформації регіональної,
обласної, міської, районної сфери розповсюдження (у відповідній номінації).

Для участі в конкурсі редакції подають матеріали (вихід з 1 травня 2018
року по 1 травня 2019) до центрального офісу НСЖУ:
друковані ЗМІ: добірку газет (не менше 10 випусків);
телевізійні та радіоорганізації: на цифровому носії – кілька основних
проектів, довідку про матеріали та акції;
інтернет-видання: принт-скрін інтернет-сторінки й довідку про
діяльність.
У довідці про ЗМІ вказуються засновники (співзасновники), дата
створення, тиражі (аудиторія), економічні показники роботи тощо.
До подання може додаватися рекомендація обласної організації НСЖУ.
Визначення переможців
Комісія визначає переможців за такими критеріями:
високі тиражі, рейтинги, популярність у читачів, слухачів, глядачів;
використання медіа-новацій;
сучасний дизайн, якісне технологічне виконання;
наявність яскравих журналістських персоналій і командної роботи;
проведення журналістських розслідувань, друк (передача в ефір) гострих
матеріалів з проблем сьогодення;
організація та виконання оригінальних і дієвих медійних акцій, проектів.
Відзнаки конкурсу
Перше місце в кожній номінації – Диплом НСЖУ.
«Краща обласна журналістська організація»
Мета конкурсу
Метою конкурсу є зміцнення й дальший розвиток НСЖУ,
журналістської самоорганізації, проведення різноманітних акцій,
спрямованих на підвищення авторитету української журналістики, поваги у
суспільства й у влади до місії журналістів, дотримання законів у сфері
захисту свободи слова і професійних прав журналістів.
Учасники конкурсу
Обласні організації подають відповідні клопотання про участь у
конкурсі, в яких звітують про роботу за попередній рік: поповнення лав
організації, проведення акцій, впровадження нових технологій роботи
(комп’ютеризація, інтернет-сайти), підтримка ветеранів і молоді, реалізація
ефективних соціальних проектів, участь у загальноспілчанських проектах і
акціях, популяризації загальноспілчанських видань.
Переможці й відзнаки конкурсу
Перше місце – Диплом НСЖУ.
«Краща первинна журналістська організація»
Учасники конкурсу
Брати участь у конкурсі можуть первинні організації НСЖУ.
Основні показники, за якими оцінюється робота первинної організації:

турбота про умови праці й підвищення кваліфікації творчих працівників
засобів масової інформації;
захист гарантованих законами прав журналістів;
участь членів первинної організації у творчих конкурсах
(внутрішньоредакційних, обласних, всеукраїнських), творчих проектах,
акціях;
творча співдружність, ділове співробітництво з журналістськими
організаціями своєї області та за її межами;
розвиток демократичних засад у редакційному колективі, підтримка
добрих традицій, нових форм журналістської роботи;
сприяння впровадженню прогресивних технологій і нової техніки;
робота з молодою зміною (спільні відрядження досвідчених і молодих
журналістів, наставництво, огляди творчих робіт);
піклування про вирішення соціально-побутових питань, організація
відпочинку й культурного дозвілля журналістів;
здійснення самостійної госпрозрахункової діяльності, вміле поєднання
творчої і підприємницької ініціативи.
Клопотання на участь у конкурсі подають безпосередньо первинні
організації у вигляді довідки довільної форми, в якій висвітлюється
діяльність організації за останній рік відповідно до критеріїв конкурсу. До
клопотання додається рекомендація обласної організації НСЖУ.
Переможці й відзнаки конкурсу
Перше місце – Диплом НСЖУ.
МАТЕРІАЛИ НА КОНКУРСИ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 ТРАВНЯ 2019
РОКУ В ТАКИХ НОМІНАЦІЯХ:
«Журналіст року»
«Журналістська акція»
«Кращий журналістський матеріал (фоторепортаж, серія) про події
на сході України (в зоні ООС)»
«Краща регіональна, обласна газета»
«Краща районна (міська, міськрайонна) газета»
«Краще регіональне інтернет-медіа»
«Краще регіональне радіо»
«Кращий регіональний телеканал»
«Краща обласна журналістська організація»
«Краща первинна журналістська організація»
Роботи на конкурси надсилаються на адресу центрального офісу
Національної спілки журналістів: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а.
Довідки телефоном: (044) 234-49-60, 234-52-09.